BIM

Jedyny i słuszny kierunek zmian w branży to BIM

Building Information Modeling – oznacza modelowanie informacji o budynku. Termin bardzo pojemny trudny, złożony lecz jako kierunek zmian w branży jak najbardziej właściwy.

W obliczu chaosu informacyjnego oraz bardzo skromnej na chwilę obecną literatury chcąc uporządkować i pogłębić swoją wiedzę podjąłem trud jej zgłębienia. Stąd w roku 2019 pojąłem edukację na podyplomowych studiach „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych” organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską.

Posiadając solidny fundament w postaci nabywanej wiedzy oraz świadomości potrzeby zmian podążamy w stronę BIM dostosowując narzędzia analityczne i rysunkowe wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom rynku. Wprowadzamy do naszej oferty opracowania w zakresie ślusarki aluminiowej, elewacji wentylowanych itp. wykonywane w technologii BIM.

Nasze opracowanie w postaci modelu 3D posiadać może dowolny stopień uszczegółowienia LOD (skala wg brytyjskich norm serii BS1192). Poziom szczegółowości uzależniony jest wymaganiami stawianymi dokumentacji na poszczególnych etapach jej realizacji.
Opracowana przez nas dokumentacji służyć może dalszym uczestnikom procesu budowlanego w celu rozbudowania modelu BIM o dalsze wymiary tj.:

– 4D – to model rysunkowy 3D zintegrowany z harmonogramami prac
-7D – model wyposażony w informacje pomagające w administrowaniu nieruchomością już na etapie eksploatacji.

– 5D – model 3D połączony z kosztorysem
– 6D – model który dzięki swojej budowie ułatwia wykonanie analizy energetycznej.

Telefon: +48 663 669 130
Email: andrzej@pkmp.com.pl
Pogwizdów 508
37-126 Medynia Głogowska