Pogwizdów 508, 37-126 Medynia Głogowska
Call us: +48 663 669 130
Close
37-126 Medynia Głogowska Pogwizdów 508
+48 663 669 130
Obliczenia cieplne metodą MES

Obliczenia cieplne metodą MES –wykonujemy w oparciu o oprogramowanie https://www.flixo.com/.

Program umożliwia obliczenie wszystkich ważnych charakterystyk termicznych elewacji zgodnie z normami EN ISO 10077-2 i EN ISO 12631.

Mając możliwość wyznaczenia ekwiwalentnego współczynnika U obliczamy wsp. U dla np. elewacji wentylowanej uwzględniając elementy mocujące poszycie. Elementy te „przebijają” warstwę ocieplenia. W obliczeniach bez kłopotów możemy uwzględniać – analizować wpływ konsol stalowych, aluminiowych czy nawet wieloelementowych (złożone z różnych materiałów) na wsp. U ściany.

Rozkład izoterm w przegrodzie

Obliczenia współczynnika Uf

Analiza możliwości wykroplenia

Analiza U dla przegród z mostkami termicznymi

Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia konstrukcji szklanych

Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe zamocowania fasad

Obliczenia wytrzymałościowe elementów laminowanych/kompozytowych

Projekty 3D

Nasze opracowanie w postaci modelu 3D posiadać może dowolny stopień uszczegółowienia LOD (skala wg brytyjskich norm serii BS1192). Poziom szczegółowości uzależniony jest wymaganiami stawianymi dokumentacji na poszczególnych etapach jej realizacji.
Opracowana przez nas dokumentacji służyć może dalszym uczestnikom procesu budowlanego w celu rozbudowania modelu BIM o dalsze wymiary tj.:

  • 4D – to model rysunkowy 3D zintegrowany z harmonogramami prac
  • 5D – model 3D połączony z kosztorysem
  • 6D – model który dzięki swojej budowie ułatwia wykonanie analizy energetycznej.
  • 7D – model wyposażony w informacje pomagające w administrowaniu nieruchomością już na etapie eksploatacji.

Projekty Wykonawcze

Elementów przeszklonych słupowo-ryglowych

Elementów fasad wentylowanych

Elementów przeszklonych segmentowych

Projekty Warsztatowe

W ramach Projektu Warsztatowego, nasz klient otrzymuje gotową receptę na prefabrykację elementów wysyłkowych na budowę.

Każdy element elewacji/fasady wyspecyfikowany w projekcie wykonawczym na etapie projektu warsztatowego zostaje doprecyzowany w celu przekazania go na produkcję.

Telefon: +48 663 669 130
Email: andrzej@pkmp.com.pl
Pogwizdów 508
37-126 Medynia Głogowska