W ZAKRESIE NASZEJ PRAKTYKI WYKONUJEMY:

Analizy termiczne dla dowolnego przekroju przegrody

Wykonujemy analizy termiczne przegród budowlanych MES w oparciu o oprogramowanie https://www.flixo.com/.

Program umożliwia obliczenie wszystkich ważnych charakterystyk termicznych elewacji zgodnie z normami EN ISO 10077-2 i EN ISO 12631.

Mając możliwość wyznaczenia ekwiwalentnego współczynnika U obliczamy wsp. U dla np. elewacji wentylowanej uwzględniając elementy mocujące poszycie. Możemy analizować wpływ konsol stalowych, aluminiowych czy nawet wieloelementowych (złożone z różnych materiałów) na wsp. U ściany.

Mamy możliwość:

 • wykonania widma temperatur w przegrodzie,
 • rozkładu izoterm oraz adiabat w przegrodzie,
 • analizy ryzyka wykroplenia itp.

Obliczenia wytrzymałościowe

Analizy statyczne

Analizę statyczną wykonujemy wykorzystując oprogramowanie Dlubal bazujące na MES w tym:

 • analiza szkieletu przeprowadzana jest w programie Rfem
 • charakterystyka przekroju analizowana jest w programie Shape-thin
 • analiza przeszkleń laminowanych, zespolonych w programie Rfem Glass
 • analiza elementów wielowarstwowych w programie Rfem Laminate

Obliczenia konstrukcji szklanych

Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe zamocowania fasad

Obliczenia wytrzymałościowe elementów laminowanych/kompozytowych

Projekty Wykonawcze

Pracujemy dopasowując się do potrzeb i preferencji naszego klienta.

Opracowujemy rozwiązania z wykorzystaniem rozwiązań dowolnego dostawcy systemu Aluprof, Aliplast, Aluron, Reynaers, Yawal, Ponzio, Metra, Schuco, Wicona itd.

Elewacje wentylowane projektujemy z wykorzystaniem rozwiązań systemowych BSP, AGS, Wido lub rozwiązań “własnych” klienta.

Dobierając rozwiązania weryfikujemy ich poprawność pod względem statycznym, termicznym oraz ekonomicznym.

 

Zaprojektujemy rozwiązania w zakresie:

Fasada

Elementów przeszklonych słupowo-ryglowych

Elementów fasad wentylowanych

Elementów przeszklonych segmentowych

Projekty Warsztatowe

W ramach Projektu Warsztatowego, nasz klient otrzymuje gotową receptę na prefabrykację elementów wysyłkowych na budowę.

Każdy element elewacji/fasady wyspecyfikowany w projekcie wykonawczym na etapie projektu warsztatowego zostaje doprecyzowany w celu przekazania go na produkcję.

Projekty 3D

Nasze opracowanie w postaci modelu 3D posiadać może dowolny stopień uszczegółowienia LOD. Poziom szczegółowości uzależniony jest wymaganiami stawianymi dokumentacji na poszczególnych etapach jej realizacji.
Opracowana przez nas dokumentacji służyć może dalszym uczestnikom procesu budowlanego w celu rozbudowania modelu BIM o dalsze wymiary tj.:

 • 4D – to model rysunkowy 3D zintegrowany z harmonogramami prac
 • 5D – model 3D połączony z kosztorysem
 • 6D – model który dzięki swojej budowie ułatwia wykonanie analizy energetycznej.
 • 7D – model wyposażony w informacje pomagające w administrowaniu nieruchomością już na etapie eksploatacji.

Nasze opracowanie 3D udostępniamy klientom do obejrzenia bez konieczności posiadania kosztownego i skomplikowanego oprogramowania. Złożony i często bardzo skomplikowany model 3D udostępniamy w najzwyklejszej przeglądarce internetowej.

Telefon: +48 663 669 130
Email: andrzej@pkmp.com.pl
Pogwizdów 508
37-126 Medynia Głogowska