Test

Nasze opracowanie w postaci modelu 3D posiadać może dowolny stopień uszczegółowienia LOD (skala wg brytyjskich norm serii BS1192). Poziom szczegółowości uzależniony jest wymaganiami stawianymi dokumentacji na poszczególnych etapach jej realizacji.
Opracowana przez nas dokumentacji służyć może dalszym uczestnikom procesu budowlanego w celu rozbudowania modelu BIM o dalsze wymiary tj.:

  • 4D – to model rysunkowy 3D zintegrowany z harmonogramami prac
  • 5D – model 3D połączony z kosztorysem
  • 6D – model który dzięki swojej budowie ułatwia wykonanie analizy energetycznej.
  • 7D – model wyposażony w informacje pomagające w administrowaniu nieruchomością już na etapie eksploatacji.
Telefon: +48 663 669 130
Email: andrzej@pkmp.com.pl
Pogwizdów 508
37-126 Medynia Głogowska