ŚCHE

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSYTKI ENERGETYCZNEJ

ŚCHE

Świadectwo charakterystyki energetycznej (ŚCHE) jest dokumentem określającym zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną w jego eksploatacji i poświadcza spełnienie wymagań zarówno odnośnie użytych w nim materiałów, jak i jego energooszczędności.

Świadectwo energetyczne sporządza się w celu odbioru technicznego budynku, jego sprzedaży, ale również w celu uzyskania dofinansowania.

Świadectwo energetyczne budynku od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nawet tych starszych. Taki przepis wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Za brak świadectwa energetycznego ustawodawca przewiduje wysokie kary.

Cennik:

TYP BUDYNKU

mieszkanie

budynek jednorodzinny

budynek wielorodzinny

CENA NETTO

od 200 zł

od 300 zł

wycena indywidualna

Cena wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej jest określona indywidualnie dla każdego budynku na podstawie:

– powierzchni i kształtu budynku,
– przeznaczenia budynku,
– rodzaju i lokalizacji budynku,
– ilości przegród budowlanych,
– systemu ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
– stopnia złożoności budynku i zastosowanych w nim systemów,
– posiadanej dokumentacji technicznej.

Telefon: +48 663 669 130
Email: andrzej@pkmp.com.pl
Pogwizdów 508
37-126 Medynia Głogowska